Varför?

När staden bygger nya torg, platser och gångbanor använder vi ofta betongplattor som markmaterial. De är tåliga, behändiga och kostar inte så mycket. Men de kommer till ett högt klimatpris. I tillverkningsprocessen släpps mycket koldioxid ut. Betong fyller en viktig funktion och det finns idag få bättre alternativ. Betongbranschen, och särskilt inom markentreprenad, är traditionellt konservativ och försiktig. Men samhället har inte tiden att vara försiktig. Klimatförändringarna kräver att vi agerar skyndsamt.

Vad?

Vi vill utveckla mer klimatsmata material att bygga stadens gator och torg med och vad kan vara bättre att börja med än betongen?

Hur?

Därför bjöd Helsingborg stad in betongföretag att ta fram produkter med ett lägre klimatavtryck för markentreprenader. Ett företag svarade och tillsammans har vi tagit fram en ny produkt, en betongplatta med 20% mindre utsläpp i tillverkningsfasen än en normal betongplatta. I arbetet har vi även tagit hänsyn till transporter, dimensionering och fysisk hållbarhet för att minska klimatbelastningen ytterligare.

Vi kallar plattan Siena 233 Eklöv, och den har fått ett mönster tryckt i ytan från Helsingborgs stadsträd eken.

  • Organisation

    Stadsbyggnadsförvaltningen

  • Status

    Används

Kontakt

Namn: Alfred Nerhagen
E-post: alfred.nerhagen@helsingborg.se