Varför?

Vi vill undersöka om bättre tillgång till data om transportarbetet och transportbehovet kan hjälpa oss att bli mer effektiva och hållbara. Kommer öppen data om transportbehovet att möjliggöra samlastning och effektivisering? Tillsammans med Inköpsenheten undersöker vi om vi kan ställa krav på transporten och enklare följa upp hur transporten utfördes.

Till skillnad från andra kommuner där man arbetar med samlastning har vi inga planer på att handla upp en särskild aktör som sköter samordningen och vill heller inte starta ett kommunalt bolag som utför transporten. Det här är ett nytt sätt att testa om det går att möjliggöra effektiva transporter och överlåta effektiviseringen av utförandet av transporten till branschen, som borde ha bäst förmåga att anpassa sig till förändringar och nya krav.

Vad?

Helsingborgs stad undersöker möjligheterna med att synliggöra stadens transportbehov som öppen data.

Hur?

Vi börjar i liten skala med att samla in och redovisa stadens egna varuflöden och transporter till Rönnowska skolan i en transparent digital plattform. Utifrån denna kunskap för vi dialog med leverantörer och transportörer om möjligheter till effektivisering av transporter.

 • Organisation

  Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Partners

  Closer, Trafikverket

 • Status

  Testas

 • Sektor

  Data, Digitalisering, Mobilitet

Kontakt

Namn: Linda Bermin
E-post: linda.bermin@helsingborg.se