Varför?

Vinsterna för samhället är flera, barnen erbjuds meningsfull aktivitet och lär sig om innovation i samma stund, vi får in nya och i många fall onyttjade perspektiv, bygger relationer över åldersgränserna och skapar positiva nyheter kring innovation, vård och omsorg.

Vad?

Vi bjuder in skollediga barn och ungdomar under höstlovet till en innovationssprint. Sprinten löper över två dagar och det finns plats för 100 barn och ungdomar. Målet är att tillsammans med barnen och ungdomarna utveckla lösningar för äldrevården utifrån deras perspektiv.

 

Hur?

Vi använder samma grundmodell för våra innovationssprintar som Google, Apple och de mest innovativa företagen i världen. Metoderna är uppdaterade för att fungera effektivt också inom vård och omsorg. Det handlar om att förstå behoven, och att vara öppen och kreativ kring idéer och lösningar.

Därför blir det väldigt intressant att bjuda in barn och ungdomar, som ännu inte har lärt sig ”tänka rätt”. Vi tror att de kan komma med nya tankar och oväntade lösningar.

  • Organisation

    Vård- och omsorgsförvaltningen

  • Status

    Testas

  • Sektor

    Omsorg, Skola, Vård

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se

Namn: Cecilia Larsson
E-post: cecilia.larsson@helsingborg.se