Varför?

Vi vill och behöver mötas och vara del av ett sammanhang. Projektet leder fram till en berättarföreställning där människor som kanske inte syns blir synliggjorda. ​

Kategoriseringar av människor och grupper i samhället isolerar oss och skapar distans, alienation och rädsla för det okända. Den ensamhet som kan bli resultatet har visat sig vara en stor anledning till både psykisk och fysisk ohälsa. ​

Det unika i projektet är metoden improgestalt, som kombinerar teaterövningar, berättartekniker och processverktyg från psykoterapi med fokus på relationerna i gruppen. Respekt, lyssnande och dialog är den röda tråden i mötena där deltagarna får använda sin kreativitet och komma till uttryck. ​

 

Vad?

Walk in my shoes är ett deltagarbaserat projekt som samlar människor som aldrig annars skulle mötas och låter dem berätta varandras historier.

Hur?

Gruppen tränar berättande och teatertekniker, leker, lär känna varandra och bygger en meningsfull samhörighet.

Att få sin egen berättelse återberättad av någon, som gör den till sin egen, är en stark upplevelse som öppnar nya perspektiv och ger möjlighet till helande. Att genom berättandet förkroppsliga någon annans erfarenhet påverkar ens empati och förståelse för ”den andre”. Projektet fungerar som mötesplats där man skapar ett sammanhang, som gör att man mår bättre och är bättre rustad att klara av sitt liv.

 • Organisation

  Socialförvaltningen

 • Partners

  Eva Wendt, Invånare, Sopact

 • Status

  Utforskas

 • Sektor

  Delaktighet, Medskapande, Psykisk hälsa, Social innovation, Socialt företagande

Kontakt

Namn: Pernilla Kvist
E-post: pernilla.kvist@helsingborg.se