Smarta tillsammans – Innovationshubben

Är vi smartare om vi gör saker tillsammans? Jag tror det, och i Helsingborg tar vi två unika grepp; Reformgrupper där vi frågar experter från näringslivet hur vi borde lösa våra utmaningar, och innovationshubben en arena där vi accelererar stadens innovation och digitalisering från idé till verklighet.

Att Helsingborgs stad är nyfikna och öppna för omvärlden hoppas jag har framgått. Vi tror på kraften både i Internet, men även människors engagemang och delaktighet. Att samarbeta med omvärlden är därför en av de viktiga ingredienserna i vår digitala strategi. Ett exempel på det är att den politiska ledningen under 2017 tillsatte 4 stycken så kallade reformgrupper. Reformgrupperna blev sammansatta av kloka personer från näringslivet, och de fick jobba tematiskt med integration, företagsamhet, miljö och digitalisering. I gruppen för digitalisering var jag sekreterare och den drivna och kloka Judith Wolst var ordförande. Gruppen bestod av personer från både stora internationella företag, mindre entreprenörsföretag, IT konsulter, offentlig aktör och från staden.

Under ett antal möten under ett års tid, så gick gruppen från probleminsikt och invånarmöten till idéer som kretsade kring att se staden som plattform, skapa engagemang och delaktighet. Exempel på koncept var att Helsingborg skulle sätta upp SM i Hackathon, mobila kommunenheter som besöker stadsdelar, en universell kompetensväxel för att byta tjänster med varandra, resurssajt där stadens tillgångar tex lokaler kunde användas när de inte var bokade och en digitaliserad modern SYV där man kan göra virtuella studiebesök på olika arbetsplatser. När gruppen hade deltidsavstämning med övriga grupper så kom vi till en insikt. Digitala idéer finns det gott om, och digitala idéer hade de andra grupperna också. Insikten och frågan är snarare hur förverkligar man de digitala idéerna? Hur ska en stad göra, som inte har detta som traditionell verksamhet, för att ta de digitala idéerna vidare? Köpa en färdig lösning med offentlig upphandling?

Förslaget som togs fram var istället att etablera en stadsaccelerator. En stad i Helsingborgs storlek bör kunna ha egen kompetens för att utveckla digitala lösningar, utan att alltid förlita sig på färdiga leverantörslösningar. Däremot är inte verksamheten så stor att varje förvaltning kan bygga ett eget team. Därför föreslogs att etablera en accelerator kopplat till en plats ”innovationshubben”. Tanken är att skapa en kritisk massa med kompetenser, tex innovationscoacher, tjänstedesigners, kravspecialister, verksamhetsutvecklare, IT arkitekter, programmerare, som verkligen kan ta idéer från ax till limpa i ett systematiskt agilt arbetssätt. Det är ju inte alltid som den ursprungliga idén är den rätta, och behovsinsikten kan växa fram i en lärande, iterativ process där vi involverar användare. På platsen kan vi pretotypa, prototypa och skapa ”proof of concepts”. I vissa fall kan det sen leda till egenutveckling, likt det vi gör med stadens intranät. I vissa fall leder det till ett partnerskap där vi hittar gemensam målbild med en extern partner, likt det vi gör i Guide Helsingborg. I andra fall blir det en regelrätt vanlig upphandling.

Nu har vi satt spaden i marken för att skapa innovationshubben, och det gör vi tillsammans med partners, för vi tänker oss att detta ska bygga på tanken om öppen innovation. På sätt och vis som ett slags ständigt pågående reformgrupp. Därför har vi fått med oss några första partners från näringslivet, som både kommer att medfinansiera, men framförallt bidra med personal, aktivitet och kompetens på hubben. Våra första modiga partners som ger sig in i detta är Öresundskraft, Atea och Sogeti. Dessa partners kommer att driva egna innovationsprojekt där, men såklart händer det mest spännande när kompetenser möts, och projekt får dela kunskap med varandra. Vi visar upp hel- och delresultat för varandra, och inspirerar med både tematiska kompetensdagar tex inom AI eller agil utveckling, och mycket metodutveckling inom innovationsprocesser. Hubben kommer att tillgängliggöras som periodisk fast projektyta för innovationsprojekt i staden, så att förvaltningarnas projekt har en fast yta att disponera under en tid, och alla nödvändiga kompetenser och digitala verktyg inom armlängds avstånd. På det sättet borde vi kunna öka tempot, skapa mer relevanta lösningar som är rätt utformade och användartestade, men framförallt få en enorm kunskapsboost för medarbetare i denna helt kritiska fråga för stadens utveckling och att lyckas med våra utmaningar i offentlig sektor.

Under veckan så hade vi en första workshop, som faciliterades av vår partner Ideon Open och de använde metoden Lego Serious Play. Då samlades vi från alla partners och en representant från många olika verksamheter i staden för att bygga en första vision- och drömbild för innovationshubben. Det är den ni ser på bilden. Vi kommer att finnas på Skåne Innovation Week den 30 maj för att visa upp den och förhoppningsvis få fler som vill vara med oss på resan. Vi vill gärna attrahera alla innovations- och digitala talanger att jobba med oss i Helsingborg, oavsett om du vill bli medarbetare eller jobba genom leverantörer eller vara samarbetspartners. De kommande månaderna kommer vi att vidareutveckla konceptet och till hösten öppnar vi platsen.

Välkomna till innovationshubben! Den 30 maj på Skåne Innovation Week i varvshallen, eller kika in på vår sajt där ni kommer kunna följa arbetet och anmäla intresse, eller när vi öppnar hubben till hösten.

https://hubben.helsingborg.se/

Allt gott!

Martin

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.